6949 49 6505 Τηλεφωνικές Παραγγελίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Shipping policy
At Vavitas we value every single customer and every parcel delivery carefully. Our customers enjoy standard free shipping on orders over 49€ from: 
  • America : 2 to 4 weeks
  • Europe : 2 to 8 weeks

Shipping time

Shipping time do not include our handling time process. We do our best to ensure the timely delivery for all orders. Keep in mind that we are only provided with an estimated delivery date from our carriers. On a rare occasion, these packages can arrive outside of the estimated timeframe. 

Processing time
Orders typically ship within 5 to 7 business days. However, please note that the processing time can also be affected by the stock status of individual items, the time of the year, national holidays, etc. If your order includes high demand items that are experiencing stock availability issues, then the order can take between 5-10 business days to process and dispatch. We apologize in advance for any inconvenience caused by these delays. Thank you for your patience.

Tracking my order.

A tracking number is available upon request only. 

Taxes and Duties
Orders may be subject to customs and duties fees upon arrival. All applicable customs fees, taxes and duties are the sole responsibility of the customer. In addition, some orders may experience customs delays.

Currency Conversion
All payments and refunds are charged euros. Currency conversion is for reference only. We suggest checking with the issuing bank of your credit card to find the exact exchange rate. We do not account for changes in exchange rates and will not issue price adjustments based on fluctuations of exchange rates.

 

Shipping policy about Vavitas products

There are specific products on Vavitas store that can be sent ONLY TO GREECE. These products have our brand Vavitas so as to differ from the rest. 

For the city of Thessaloniki and the region of Thessaloniki, next -business- day delivery (from the day of shipment) is available and used as our standard shipping method. 

Deliveries can also take place to the extended land and island network all over Greece. In that case, your order is estimated to arrive at your place in 1-3 business days after its shipment.
*Note that if you ordered more than one time, some items may arrive in distinct packages within a few days of one another. 

 

Πολιτική αποστολών

Στο Vavitas εκτιμούμε με προσοχή κάθε πελάτη και κάθε παράδοση δεμαστος ξεχωριστά. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν τις συνήθεις δωρεάν αποστολές με παραγγελίες άνω των 49 € από:

Αμερική: 2 έως 4 εβδομάδες

Ευρώπη: 2 έως 8 εβδομάδες

Ελλάδα 1-3 εργάσιμες ημέρες για προιόντα εσωτερικού

Χρόνος αποστολής

Ο χρόνος αποστολής δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία του χρόνου χειρισμού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη παράδοση για όλες τις παραγγελίες.

Λάβετε υπόψη ότι διαθέτουμε μόνο την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης από τους μεταφορείς μας.

Σε μια σπάνια περίπτωση, αυτά τα πακέτα μπορούν να φτάσουν εκτός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Χρόνος επεξεργασίας

Οι παραγγελίες συνήθως παραδίδονται εντός 1 έως 2 εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, σημειώστε ότι ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την κατάσταση των αποθεμάτων μεμονωμένων αντικειμένων, την εποχή του έτους, τις εθνικές αργίες κλπ. Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει στοιχεία υψηλής ζήτησης που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαθεσιμότητας αποθεμάτων, τότε η παραγγελία μπορεί να λάβει μεταξύ 3-4 εργάσιμων ημερών για επεξεργασία και αποστολή.

Ζητούμε συγγνώμη εκ των προτέρων για τυχόν ταλαιπωρία που προκαλείται από αυτές τις καθυστερήσεις.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.

Παρακολούθηση της παραγγελίας μου.

Ένας αριθμός παρακολούθησης είναι διαθέσιμος μόνο κατόπιν αιτήματος.

Φόροι και υποχρεώσεις

Οι παραγγελίες εξωτερικού ενδέχεται να υπόκεινται σε τέλη τελωνείων και δασμών κατά την άφιξη. Όλες οι ισχύουσες τελωνειακές αμοιβές, φόροι και δασμοί αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Επιπλέον, ορισμένες παραγγελίες ενδέχεται να παρουσιάσουν τελωνειακές καθυστερήσεις.

Μετατροπή νομίσματος

Όλες οι πληρωμές και οι επιστροφές χρεώνονται με ευρώ. Η μετατροπή νομίσματος είναι μόνο για αναφορά. Προτείνουμε να ελέγξετε με την τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας για να βρείτε την ακριβή συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν λογοδοτούμε για αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και δεν θα εκδίδουμε προσαρμογές τιμών βάσει των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.